0
เกมส์

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้

2017-12-27 16:39:31 ใน News » 0 2924
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
 
12 มีนาคม 2560 งานสัปดาห์วันไตโลก world kidney day ณ Central world
l3.png
l2.png
l1.png
มีทั้งหมด : 3 ภาพ

22 มีนาคม 2560 งานสัปดาห์ไตโลก ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
l7.png
l6.png
l5.png
l4.png
มีทั้งหมด : 4 ภาพ

24 มีนาคม 2560 กิจกรรมเยาวชนคนกล้า ท้าลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มด้วยผักผลไม้โดยใช้ศักยภาพแกนนำสภาเด็ก ณ ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ซับใต้พญาเย็น นครราชสีมา
l9.png
l8.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

4 มิถุนายน 2560 งาน Patho Run หมอพยา-ธิ ชวนวิ่ง ณ สวนหลวง ร.9
l11.png
l10.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

8-10 มิถุนายน 2560 กิจกรรมงาน Eat Right - Eat Organic ณ.ลาน Royal Park ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
l14.png
l13.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

13 มิถุนายน 2560 โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
l26.png
l25.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

4 กรกฎาคม 2560 งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ทำเนียบ รัฐบาล
l16.png
l15.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

7 กรกฎาคม 2560 งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
l18.png
l17.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม งาน NCD Forum 2017 มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
l20.png
l19.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

23 สิงหาคม 2560 “เลี่ยงให้ได้...ลดให้เป็น....อาหารเค็ม = อันตราย” ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
l22.png
l21.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ

6 กันยายน 2560 “ลดเค็ม ลดโรค” โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ณ ห้อง ประชุมใหญ่ ฝ่ายช่างดอนเมือง อาคาร ๑๒๑ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
l24.png
l23.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ
copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.