0
เกมส์

ติดต่อเรา

โครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel : 02-7166091, 02-7167450, 02-7181898
Fax : 02-7181900
Mobile : 089-775 66 55
Email : lowsaltthai@gmail.com
Facebook : facebook.com/lowsalt.thailand
Fanpage : ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค
Website : lowsaltthaicom
 
copyright© 2024 www.lowsaltthai.com All rights reserved.